RESF34

jeunesse sans papiers, jeunesse volée

[tr] Toplu bildiri : "BURADA BÜYÜMELERİNE İZİN VERİN ! "
vendredi 1er juin 2007

Bu film ve bu bildiri nasıl doğdu ?
« Kağıtsızlar » Yararına Sinemacılar Kollektifi (Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers »)
Sinema ve görsel-işitsel yayın çalışanları, Sınır Tanımayan Eğitim Ağı (Réseau Education Sans Frontières) ile Fransa’da yaşayan tüm « kağıtsızlara » destek veriyor
Okullarda, kolejlerde ve liselerde, sınırdışı (...)


Voir en ligne : http://www.educationsansfrontieres....